Niestety, także w przypadku tlenoterapii hiperbarycznej HBOT istnieją sytuacje, w których skorzystanie z komory hiperbarycznej nie będzie możliwe. Jak w przypadku każdego postępowania leczniczego może dojść do wystąpienia powikłań i efektów ubocznych.

Najczęstszym i stosunkowo powszechnym efektem ubocznym zabiegu jest odczuwanie dyskomfortu w obrębie uszu, powstające szczególnie na etapie kompresji i dekompresji w wyniku trudności z wyrównaniem ciśnienia w uchu środkowym. W większości przypadków ustępuje on samoistnie, po przełknięciu śliny lub delikatnym masażu okolic małżowiny usznej lub zabiegu Frenzla czy próbie Valsalvy (techniki wyrównania ciśnienia znane nurkom i freediverom – w bardzo dużym uproszczeniu polegające na zatkaniu nosa i wydmuchiwaniu w tym stanie powietrza z płuc do również zamkniętej jamy ustnej). W skrajnych przypadkach w komorze hiperbarycznej może dojść do pęknięcia błony bębenkowej. W celu uniknięcia tej krytycznej sytuacji, w przypadku nadmiernego bólu należy na chwilę przerwać proces kompresji (lub dekompresji) i kontynuować go po ustąpieniu objawów bólowych, co w obecnych komorach hiperbarycznych pozwalających na pełną kontrolę poziomu ciśnienia jest czynnością prostą. W komorach jednomiejscowych typu monoplace pacjenci mogą odczuwać stany lękowe związane z przebywaniem w małym, zamkniętym pomieszczeniu. W szczególności dotyczy to komór nie posiadających przeszklenia. Pacjenci z uszkodzonymi płucami narażeni są na wystąpienie odmy płucnej. Tlen może też mieć działanie toksyczne (szczególnie przy wysokich poziomach ciśnienia), które objawić może się u pacjenta wystąpieniem napadu drgawkowego. Należy wówczas zabieg przerwać i przeprowadzić powolną dekompresję. U pacjentów z cukrzycą w trakcie zabiegu może wystąpić epizod hipoglikemii (przed wejściem do komory hiperbarycznej u tej grupy niezbędne jest monitorowanie poziomu glukozy). Tlenowa terapia hiperbaryczna może także niekorzystnie wpływać na narząd wzroku u pacjentów z zaćmą.

Istotnym zadaniem personelu kwalifikującego do zabiegu HBOT jest przeprowadzenie z pacjentem wywiadu wykluczającego możliwość wystąpienia skutków ubocznych.

LISTA PRZECIWWSKAZAŃ DO PRZEPROWADZENIA ZABIEGU HBOT W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ:

Przeciwwskazania bezwzględne wykluczające możliwość przeprowadzenia zabiegu:

* nie zdrenowana odma płucna

* leczenie bleomycyną – wcześniejsze użycie tego antybiotyku wyklucza HBOT bez względu na okres jaki upłynął od jego zastosowania

Przeciwwskazania względne (wymagające wcześniejszej dokładnej specjalistycznej konsultacji lekarskiej):

* infekcje górnego odcinka układu oddechowego, w tym przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa i ostre stany chorobowe uszu

* leczenie doksorubicyną – pacjent może przystąpić do zabiegu nie wcześniej niż po upływie 24 godzin po zaprzestaniu leczenia

* występowanie u pacjenta napadów drgawkowych (także epizodycznych)

* leczenie disulfiramem (stosowanym w leczeniu choroby alkoholowej)

* leczenie Cis-platyną

* wysoka temperatura (gorączka) – może obniżać próg drgawkowy

* odma płuc w wywiadzie – pacjenci stanowią grupę ryzyka, w której wystąpić może ponowienie odmy w trakcie zabiegu

* zabiegi operacyjne w obrębie klatki piersiowej i układu oddechowego

* zapalenie nerwu wzrokowego – także przebyte znacznie wcześniej

* nowotwory złośliwe

* ciąża

* rozrusznik serca – za wyjątkiem modeli posiadających certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo pracy rozrusznika w warunkach zwiększonego ciśnienia

* choroby płuc z retencją CO2 (rozedma płucna, POChP)