Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu www.tlenoterapia.info.pl, którego operatorem jest właściciel serwisu.

Właściciel serwisu w pełni szanuje prywatność Użytkowników. Wszelkie dane osobowe Użytkowników są traktowane jako poufne oraz zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników serwisu jest całkowicie dobrowolne.

Właściciel serwisu nie udostępnia żadnych danych osobowych Użytkowników serwisu osobom trzecim, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym: właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników serwisu oraz wynikające z ustawy upoważnienie do przetwarzania danych, niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez właściciela serwisu.

Podczas wizyty w serwisie www.tlenoterapia.info.pl gromadzone są dwa rodzaje informacji:

–zbierane automatycznie

Podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.,

– zbierane z formularzy kontaktowych Użytkownik, który skorzystał z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej serwisu przekazuje dane osobowe niezbędne do identyfikacji użytkownika np.: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Wypełnienie i wysłanie formularza oznaczać będzie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników serwisu będą przetwarzane w celu zapewnienia Użytkownikom pełnej gamy usług prezentowanych na stronie internetowej serwisu.

Użytkownik korzystając z jakichkolwiek usług świadczonych przez serwis potwierdza, że zapoznał się z zasadami niniejszej Polityki prywatności i zaakceptował je.

Użytkownik, który chciałaby zmienić swoje dane osobowe jest zobowiązany skorzystać z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej serwisu. Wyjątkiem są dane zbierane automatycznie, których nie da się zmienić lub usunąć.