Lista podstawowych wskazań obejmuje:

  • miażdżyca,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • stopa cukrzycowa

Korzystne efekty leczenia pacjentów metodą hiperbarycznej terapii tlenowej w chorobach serca i układu krążenia znane są od dawna. Tlen podawany w komorze hiperbarycznej poprawia tolerancję wysiłku, stan neuropsychiczny, łagodzi nadciśnienieobjawy niewydolności prawej komory serca. U pacjentów z wysiłkową postacią dusznicy bolesnej obserwujemy korzystny wpływ HBOT na funkcję skurczową lewej komory serca ocenianą w badaniu ultrasonokardiograficznym. Korzyści odnotowują także pacjenci z pozawałowym uszkodzeniem mięśnia sercowego i wtórną niewydolnością krążenia płucnego i systemowego. U tych chorych stwierdza się zmniejszenie częstości lub całkowite ustąpienie epizodów bólowych o charakterze wieńcowym, a także znaczne zmniejszenie objawów niewydolności serca. Ponadto następuje zwiększenie tolerancji wysiłku i podwyższenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych w surowicy krwi i krwinkach czerwonych.

Terapia HBOT stosowana u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (w zawale serca lub niestabilnej chorobie wieńcowej) poprzez zwiększenie podaży tlenu oraz zmniejszenie aktywności wolnych rodników tlenowych może ograniczać obszar martwicy mięśnia sercowego. Tlenowa terapia hiperbaryczna w połączeniu z terapią standardową prowadzi do ograniczenia śmiertelności oraz obniżenia ryzyka poważnych powikłań sercowo-naczyniowych. U pacjentów z powikłanym zawałem serca i znacznymi zaburzeniami kurczliwości lewej komory, poddanych w ostrej fazie zawału terapii HBOT, stwierdzono efektywne zmniejszenie niedotlenienia tkankowego i poprawę funkcji skurczowej lewej komory serca.

Jednym z podstawowych objawów zarówno ostrej, jak i przewlekłej postaci niewydolności wieńcowej są zaburzenia rytmu serca (w postaci zarówno migotania przedsionków, jak i groźnych dla życia złożonych arytmii komorowych). Zwiększenie zawartości tlenu we krwi dopływającej do niedotlenionych komórek mięśnia sercowego przyczynia się do zmniejszenia lub ustąpienia arytmii. Badania kliniczne wykazały, że u 75% pacjentów poddanych tlenoterapii hiperbarycznej stwierdzono zmniejszenie ilości pobudzeń komorowych lub całkowite ustąpienie arytmii. W przypadku migotania przedsionków na podłożu choroby wieńcowej arytmia ustępowała na okres 4-10 miesięcy.

Jednoznacznie potwierdzony jest wpływ leczenia tlenem hiperbarycznym w przypadku groźnych zaburzeń rytmu i przewodnictwa, a zwłaszcza zatrzymania czynności serca, w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla. HBOT jest w tych przypadkach zabiegiem ratującym życie, jeżeli zostanie zastosowana niezwłocznie po rozpoznaniu zatrucia.

Pomimo, że terapia tlenem hiperbarycznym nie znalazła się jak dotąd w standardach procedur terapeutycznych stosowanych w kardiologii, to bez wątpienia uznać można ją za nadzwyczaj cenną metodę leczenia wspomagającego.

Tlenoterapia hiperbaryczna HBOT jest metodą terapeutyczną odpowiadającą za zdecydowaną poprawę funkcjonowania całego układu krążenia. Posiada klinicznie udowodniony wpływ na likwidację powikłań w leczeniu zakrzepicy żylnej i leczeniu zatorów.

 

Przyczynami niegojących się owrzodzeń stóp u diabetyków (tzw. stopa cukrzycowa) są przede wszystkim infekcje bakteryjne i/lub niedokrwienie dystalnych (skierowanych ku końcowi kończyny) części kończyn dolnych. Rezultatem cukrzycy jest upośledzenie przebiegu reakcji zapalnych i zaburzenia procesu gojenia się ran, a także częste powikłania infekcyjne. Owrzodzenia w stopie cukrzycowej są wynikiem późnych powikłań cukrzycy takich jak: angiopatia, neuropatia, zaburzenia makrokrążenia oraz mikrokrążenia skórnego. Wzrost tkankowej prężności tlenu sprzyja nasileniu procesu gojenia owrzodzenia, a działanie bakteriobójcze HBOT hamuje rozwój infekcji bakteryjnych i zapobiega szkodliwemu oddziaływaniu toksyn bakteryjnych. Wyniki badań klinicznych potwierdzają, że metoda ta stanowi efektywną formę leczenia wspomagającego tej jednostki chorobowej. U chorych ze stopą cukrzycową poddanych tlenowej terapii hiperbarycznej obserwuje się poziom 75% pełnych wyleczeń, wobec 48% w grupie kontrolnej leczonej metodami standardowymi. Jednoznacznym jest stwierdzenie, że stosowanie HBOT w przebiegu stopy cukrzycowej jako uzupełniającej metody leczenia niegojących się zmian skórnych, w tym głównie owrzodzeń charakteryzuje się wyjątkowo wysoką skutecznością, w porównaniu z postępowaniem rutynowym.