Lista podstawowych wskazań obejmuje:

  • poprawa wydolności i kondycji fizycznej,
  • regeneracja organizmu po wysiłku,
  • regeneracja mięśni, zmniejszenie zakwaszenia,
  • urazy sportowe,
  • urazy kości i tkanek miękkich kończyn,
  • znacząca poprawa metabolizmu,
  • redukcja tkanki tłuszczowej,
  • przyspieszenie procesów rekonwalescencji,
  • zmniejszenie odwodnienia organizmu,
  • podwyższenie poziomu tlenu w tkankach

W trakcie uprawiania sportu, zarówno wyczynowo, jak i rekreacyjnie uszkodzenia tkanek miękkich są zdarzeniami częstymi. Zastosowanie tlenowej terapii hiperbarycznej u zawodowych sportowców powoduje wyraźne skrócenie czasu powrotu do pełnej sprawności ruchowej.  Dzięki temu HBOT znajduje obecnie bardzo szerokie zastosowanie w lekkoatletyce, piłce nożnej, hokeju (NHL), koszykówce (NBA) czy sportach walki (szczególnie boks i MMA). Komory hiperbaryczne, zazwyczaj jednoosobowe, znajdują się w standardowym wyposażeniu coraz większej ilości klubów sportowych, a dodatkowo są prywatną własnością wielu znanych i osiągających sukcesy sportowców. Terapia hiperbaryczna stosowana łącznie z zabiegami fizykoterapeutycznymi i rehabilitacyjnymi pozwala na skrócenie czasu trwania dolegliwości oraz znaczące obniżenie kosztów leczenia. W medycynie sportowej komora hiperbaryczna staje się coraz częściej standardowym uzupełnieniem nie tylko w rehabilitacji, ale i w przygotowaniu zawodnika.

Tlenoterapia hiperbaryczna ma pozytywny wpływ na procesy metaboliczne i regeneracyjne zachodzące w tkance kostnej, chrząstce oraz w mięśniach szkieletowych. Zwiększa zdolność czerwonych krwinek i osocza do przenoszenia tlenu do komórek, umożliwia produkcję i odkładanie kolagenu w tkankach, zmniejsza stan zapalny i wspomaga rewitalizację uszkodzonych tkanek. Tlenoterapia hiperbaryczna, zyskuje coraz większe uznanie jako bardzo istotna metoda w leczeniu kontuzji sportowych – przy stłuczeniu mięśni, skręceniach stawów, naderwaniu więzadeł, a także jako środek przeciwbólowy redukujący ból i obrzęki oraz hamujący rozwój bakterii tlenowych i beztlenowych w miejscach urazu. Systematyczne stosowanie tlenoterapii hiperbarycznej HBOT powoduje zmniejszenie odwodnienia organizmu oraz likwidację stanów “zakwaszenia mięśni”. Dzięki terapii osiągamy zdecydowane postępy w regeneracji po wysiłku i szybciej odzyskujemy pełną sprawność i wydolność organizmu. Tlenowa terapia hiperbaryczna jest jedną z najbardziej efektywnych metod dostarczania tlenu do wszystkich komórek ciała. Wykorzystanie ciśnienia wyższego niż atmosferyczne pozbawia tlen fizjologicznych barier przenikania przez tkanki. Oznacza to, że tlen może przenikać tam, gdzie w normalnej sytuacji nie ma szans się przedostać –  czyli do obszarów źle ukrwionych, np. ran czy ognisk udarowych. Tlen wspomaga leczenie zakażeń i stanów zapalnych oraz zwiększa aktywność komórek macierzystych, które przemieszczają się do uszkodzonych tkanek, powodując ich regenerację. Oddychanie czystym 100% tlenem lub mieszanką gazów, w której zawartość tlenu jest bliska 100%, już przy ciśnieniu atmosferycznym równym 1ATA (atmosfera absolutna) powoduje trzykrotny wzrost rozpuszczalności tlenu w osoczu w porównaniu z oddychaniem powietrzem atmosferycznym. Pod wpływem ciśnienia 1,5-3ATA rozpuszczalność tlenu w osoczu wzrasta nawet 14-krotnie. Tlen zaczyna być transportowany do naszych tkanek w ilościach niedostępnych dla organizmu w standardowych warunkach.

Działanie tlenoterapii hiperbarycznej HBOT jest nazywane naturalnym dopingiem. Zgodnie z orzeczeniem World Anti-Doping Agency Światowej Agencji Antydopingowej potwierdzonym zostało jednoznacznie, że zabiegi w komorze hiperbarycznej prowadzą do znaczącego zwiększenia wydolności organizmu. Jednocześnie komitet wykonawczy agencji powstrzymał się od dodania zabiegów HBOT do listy zakazanych substancji i metod, uznając terapię za działanie w pełni naturalne i zgodne z przepisami antydopingowymi oraz fair play.

U osób korzystających z tlenoterapii hiperbarycznej w związku z uprawianym wyczynowo lub amatorsko sportem uzyskujemy następujące korzyści ze stosowania HBOT:

     * redukcje obrzęków,

     * zmniejszenie stanów zapalnych,

     * zwiększenie o minimum 25% dotlenienia tkanek,

     * wzrost i formowanie nowych naczyń krwionośnych,

     * wzrost ilości komórek macierzystych w organizmie,

     * zwiększenie wydolności organizmu,

     * wzmocnienie układu odpornościowego,

     * zmniejszenie chronicznego zmęczenia,

     * skrócenie czasu gojenia,

     * ograniczenie uszkodzeń reperfuzyjnych (przywrócenie krążenia krwi w uprzednio zamkniętym naczyniu krwionośnym) urazu.