Lista podstawowych wskazań obejmuje:

  • nagła głuchota,
  • szumy uszne,
  • uraz akustyczny,
  • zapalenie ucha zewnętrznego

Nagła głuchota jest jednym z najczęstszych wskazań do zastosowania tlenoterapii hiperbarycznej HBOT. Komórki czuciowe ucha wewnętrznego nie posiadają pełnego i bezpośredniego zaopatrzenia w tlen drogą naczyniową i są uzależnione od wychwytu tlenu z endolimfy drogą dyfuzji. Zwiększenie ciśnienia parcjalnego tlenu w endolimfie pod wpływem tlenowej terapii hiperbarycznej prowadzi do kompensacji niedoboru tlenu w tych komórkach. Najlepsze efekty w leczeniu daje zastosowanie HBOT we wczesnej fazie choroby (maksymalnie do 3 miesięcy od wystąpienia objawów).  Badania kliniczne wykazały u ponad 50% pacjentów zmniejszenie utraty słuchu o ponad 20 dB, a u około 12% całkowite ustąpienie zaburzeń. Szczególnie dobre efekty HBOT w leczeniu nagłej głuchoty obserwowane są u pacjentów z ostrzejszą formą stanu pierwotnego choroby.

W porównaniu z terapią zachowawczą tlenoterapia hiperbaryczna HBOT przynosi zdecydowanie korzystne efekty w przypadku leczenia szumów usznych. U pacjentów, w przypadku których włączono w cykl leczenia HBOT w ciągu 3 miesięcy od momentu wystąpienia objawów, zmniejszenie poziomu nasilenia szumów usznych średnio o 50% potwierdzono u około 70% chorych. Skuteczność terapii spada o połowę w przypadku przystąpienia do leczenia w okresie dłuższym niż 90 dni. Leczenie szumów usznych z zastosowaniem HBOT nie jest terapią długotrwałą, poprawę kondycji pacjentów obserwujemy po względnie krótkiej serii regularnych zabiegów wykonywanych dzień po dniu. Pilne rozpoczęcie tlenoterapii hiperbarycznej HBOT może w części przypadków prowadzić do całkowitego ustąpienia objawów choroby.

Włączenie w procedurę leczniczą tlenoterapii hiperbarycznej HBOT w ciągu maksymalnie 72 godzin od wystąpienia objawów pozwala na skuteczne uniknięcie komplikacji po urazie akustycznym. Późniejsze rozpoczęcie leczenia powoduje znaczący spadek efektywności. Oczywiście korzystny efekt daje połączenie HBOT łącznie z procedurą standardową.

Dobre efekty tlenowej terapii hiperbarycznej notujemy również w stanach zapalenia ucha zewnętrznego, szczególnie w przypadku oporności na klasyczną antybiotykoterapię. Osiągamy dzięki HBOT znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych, zmniejszenie wycieku z kanału słuchowego, a także ujemne wyniki posiewów bakteryjnych. Zmniejszeniu ulega także ryzyko wystąpienia powikłań i nawrotów choroby. Efekty te wpisane są w podstawowe zasady działania terapii hiperbarycznej na organizm.